Plus500

Beginnen met beleggen

Meer informatie

Als belegger kunt u in principe twee dingen doen. Zo kunt u er in eerste instantie voor kiezen om zelf al uw beleggingen uit te voeren, maar daarnaast kunt u dit ook (gedeeltelijk) uitbesteden. Neem nu bijvoorbeeld vermogensbeheer. Mensen die over een niet onaanzienlijk kapitaal beschikken en een deel daarvan willen beleggen kunnen er uitstekend voor kiezen om een vermogensbeheerder in te schakelen. Het betreft hier een professionele, financiële partij die voor de belegger op basis van een opgesteld risicoprofiel diverse beleggingen gaat uitvoeren en beheren. Dit gebeurt bovendien zonder dat er voor elke transactie eerst om goedkeuring moet worden gevraagd. Let op, het is belangrijk om er rekening mee te houden dat lang niet iedereen zomaar in aanmerking komt voor vermogensbeheer.

Uitbesteding aan bank of vermogensbeheerder

Uw vermogensbeheer kan in principe worden uitbesteed aan verschillende, financiële partijen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om hiervoor een beroep te doen op een bank, maar daarnaast is het ook mogelijk om een vermogensbeheerder onder de arm te nemen. In principe is dit vooral een persoonlijke keuze. Hou er wel rekening mee dat banken niet zelden uitsluitend hun eigen beleggingsproducten prefereren terwijl een (onafhankelijke) vermogensbeheerder veel verder kijkt dan de interne mogelijkheden die voor handen zijn.

Het laten opstellen van een risicoprofiel

Vooraleer de vermogensbeheerder voor u als belegger aan de slag kan dient er nog een risicoprofiel te worden opgesteld. Dit is zeer belangrijk. U als klant moet namelijk bepalen welke risico’s u wel en welke u vooral niet wenst te lopen. Een dergelijk profiel kan variëren van zeer defensief tot bijzonder offensief. In het eerste geval zult u het moeten stellen met een beperkt rendement, maar daar staat tegenover dat er ook nagenoeg geen noemenswaardige risico’s worden genomen. Kiest u voor een zeer offensief risicoprofiel? Dan zult u een aanzienlijk groter rendement in het vooruitzicht kunnen stellen, maar is de kans op z’n minst bestaande dat er ook één of meerdere beleggingen fout aflopen.

Het instapniveau voor vermogensbeheer

Er geldt eigenlijk geen algemeen, vastgesteld instapniveau voor vermogensbeheer. Dit neemt echter niet weg dat u bij het merendeel van de banken en andere vermogensbeheerders niet hoeft aan te kloppen met een kapitaal dat lager uitvalt dan 100.000 euro. Daarnaast spreekt het voor zich dat u bij vermogensbeheer geen aanspraak kunt maken op het volledige, behaalde rendement. Kiezen voor vermogensbeheer zorgt er namelijk voor dat u een beroep doet op de expertise van een financieel expert. Hij wil voor zijn werkzaamheden dan ook logischerwijs een bepaalde vergoeding ontvangen. Indien u heeft gekozen voor een bekwame vermogensbeheerder realiseert deze voor u doorgaans dan wel een hoger rendement, een niet onbelangrijk deel van deze meerwaarde verdwijnt in zijn zakken en niet in die van u.

Welke kosten zijn er verbonden aan vermogensbeheer?

In nagenoeg alle gevallen worden de kosten voor het vermogensbeheer berekend op basis van een percentage van het beheerd vermogen. Het spreekt echter voor zich dat ook de hoeveelheid werk die de vermogensbeheerder van uw keuze moet uitvoeren een extra impact kan hebben op de commissie die hij of zij ontvangt. Globaal gezien is de commissie die wordt ontvangen wel omgekeerd evenredig met het bedrag dat wordt beheerd. Met andere woorden, u zult minder commissie (procentueel gezien dan) moeten betalen bij een bedrag van 200.000 dan wanneer u ‘slechts’ 100.000 euro in de portefeuille heeft. Let bovendien op, bepaalde banken rekenen buiten de beheerskosten ook nog eens transactiekosten aan evenals een meerprijs voor extra stortingen die in de portefeuille worden gedaan. Wees er dus zeker van dat u een duidelijk beeld heeft van de kosten die u moet betalen wanneer u een beroep wenst te doen op een bepaalde vermogensbeheerder.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.